Jak zarabiać na odpadach z tektury?

Jak zarabiać na odpadach z tektury?

Jak zarabiać na odpadach z tektury?

Jeśli w firmie powstają odpady z kartonu i tektury, potencjalnie są cenną okazją do generowania przychodów.

Firmy zajmujące się recyklingiem są gotowe zapłacić za odpady opakowaniowe z tektury, zamieniając firmowe odpady w gotówkę. Jeśli nie sprawdziłeś możliwości sprzedaży kartonu, niezależnie od tego, czy jest to pudełeczko, czy opakowanie, nigdy nie było na to lepszego czasu.

Tektura odpadowa jest obecnie cennym towarem. Na sprzedaży suchych bel tektury można zarobić prawdziwe pieniądze, ale wielu przedsiębiorców pomija ten fakt i nawet płaci innej firmie za odbiór.

Recykling tektury drastycznie zmniejsza szkodliwy wpływ na środowisko. Do wytworzenia 1 tony tektury (niewykorzystującej materiałów pochodzących z recyklingu) potrzebne są 3 tony drewna. Dzięki recyklingowi tektury można ją ponownie przetworzyć i zmniejszyć liczbę drzew wycinanych ze światów i tak już kurczącej się populacji drzew.

Sekret polega na tym, że odpady tekturowe, które zostały „zbelowane” przez belownicę, można sprzedać firmom zajmującym się recyklingiem w celu ponownego użycia lub odsprzedaży, przynosząc nowe dochody dla firm i zamieniając to, co było wysokim kosztem utylizacji na gotówkę. Jednocześnie zmniejszeniu ulegną koszty odbioru odpadów i opłaty za ich składowanie.

Sprzedaż makulatury i tektury jako surowców wtórnych jest korzystna z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia. Strumień przychodów, jaki może wytworzyć oraz poczynione oszczędności wspierają wynik finansowy firmy i pobudzają gospodarkę. Z punktu widzenia ochrony środowiska będzie mniej zbiórek odpadów, mniejsze koszty paliwa i więcej wysokiej jakości tektury wracającej do krajowego systemu recyklingu, aby pomóc rozwiązać problem z dostawami. Wygrywa każdy uczestnik tego procesu.

Firmy często przeprowadzają analizę kosztów i korzyści swoich podstawowych kosztów, ale tylko rozszerzając to podejście na koszty dodatkowe, można naprawdę zidentyfikować wszystkie niepotrzebne koszty i sposoby generowania przychodów i oszczędności. Jeśli chodzi o obchodzenie się z odpadami, doświadczenie pokazuje, że prawie zawsze można uzyskać oszczędności, niezależnie od tego, czy chodzi o zmniejszenie kosztów pracy związanych z gospodarką odpadami, ograniczenie zbiórki odpadów i kosztów transportu, czy też oszczędzanie cennej przestrzeni poprzez belowanie i prasowanie odpadów.

Więcej informacji: https://www.orwakpolska.pl