Gospodarka odpadami w sklepie

Gospodarka odpadami w sklepie

Gospodarka odpadami w sklepie – kwestia środowiska pracy

Większość osób pracujących w sklepie musi na co dzień zajmować się różnego rodzaju odpadami. Pudła i inne odpady opakowaniowe z tektury falistej lub folii stanowią większość odpadów w sektorze handlu detalicznego i spożywczego. Niewiele osób zastanawia się, że taka praca może skutkować urazami zawodowymi, a nawet zwiększonym zagrożeniem bezpieczeństwa dla personelu sklepu, nie mówiąc już o stresie. W tym artykule przyjrzymy się zagadnieniom związanym ze środowiskiem pracy w magazynach sklepów i sposobom ich rozwiązywania.

Zagrożenia związane z gospodarką odpadami w sklepach

Puste pudełka są najczęściej problemem w sklepach. Jeśli nie są złożone (a najlepiej mechanicznie sprasowane), zajmują dużo miejsca zarówno w magazynie, jak i w kontenerach na odpady. Jeśli kontenery są szybko zapełniane, odpady muszą być częściej odbierane. Oznacza to większą liczbę transportów odpadów i tym samym zwiększone koszty. W konsekwencji sklep płaci za przewożenie powietrza.

Jednym ze sposobów na zminimalizowanie kosztów transportu jest zmniejszenie objętości odpadów poprzez cięcie i składanie pudeł. Istnieje kilka zagrożeń związanych z tego rodzaju czynnościami z punktu widzenia środowiska pracy. Na poniższej liście podsumowaliśmy najczęstsze:

  • Skaleczenia powstałe podczas rozcinania pudeł przez personel.
  • Urazy z powodu przeciążenia - wielokrotne podnoszenie i układanie kartonów na paletach i w klatkach powoduje obciążenie pleców i kolan.
  • Zagrożenie pożarowe - układanie pustych kartonów na stosie w magazynie stwarza zagrożenie pożarowe. Tektura falista jest wysoce łatwopalna, co może ułatwić objęcie i rozprzestrzenienie się potencjalnego pożaru. Ponadto stosy odpadów kartonowych mogą blokować wyjścia awaryjne, które należy wykorzystać w przypadku pożaru.
  • Stres - konieczność spędzania dużej części dnia pracy na przeładunku i usuwaniu odpadów z magazynu może również przyczyniać się do stresu. Ci, którzy pracują w sklepach, wiedzą aż za dobrze, że ten czas lepiej spędzić na pomaganiu klientom i współpracownikom w sklepie. Kolejki do kasy rosną, półki trzeba uzupełnić, ale zamiast pomagać w sklepie, tkwisz w magazynie zajmując się odpadami.

Niech maszyny zajmą się odpadami

Wiele sklepów w sektorze spożywczym używa obecnie skutecznych narzędzi w postaci urządzeń do zagęszczania, które pomagają i odciążają personel w zakresie gospodarki odpadami. Oczekiwana żywotność tego sprzętu jest długa, więc jeśli Twój sprzęt jest stary, dobrym pomysłem może być przejrzenie rozwiązania, aby sprawdzić, czy nie nadszedł czas na aktualizację. W ostatnich latach opracowano kilka nowych technologii, które dodatkowo ulepszają już skuteczne rozwiązania. Prasy i zagęszczarki są mniej więcej standardem w większości dużych sieci spożywczych, ale wielu detalistów nadal stosuje stare metody gospodarowania odpadami, które mają negatywny wpływ na środowisko pracy swoich pracowników.

Sklepy, które zainwestowały w belownicę do odpadów, mogą zminimalizować ryzyko związane ze środowiskiem pracy. Pracownicy sklepu wrzucają tekturę falistą do otworu wsadowego umieszczonego na wysokości około 110-120 cm nad ziemią. Oznacza to, że pracują w pozycji wyprostowanej, unikając kontuzji pleców i kolan. Materiał odpadowy nie wymaga cięcia ani składania. Pudełka są wyrzucane w całości, co eliminuje ryzyko przypadkowego skaleczenia się personelu. Ponadto poziom stresu jest niższy, ponieważ mniej czasu pracy spędzają na pracy z odpadami.

Ryzyko pożaru jest również zmniejszone, ponieważ pudełka są podawane bezpośrednio do kontenera o stalowych ścianach. W przypadku wybuchu pożaru ryzyko jego rozprzestrzeniania się jest zminimalizowane. Maszyny marki Orwak posiadają znak CE. Jest to etykieta produktu wskazująca, że ​​produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami UE dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa, funkcjonalności i środowiska.