Jak zmniejszyć ilość odpadów w sklepach i supermarketach

Jak zmniejszyć ilość odpadów w sklepach i supermarketach

Jak zmniejszyć ilość odpadów w sklepach i supermarketach

Każdy sklep z artykułami spożywczymi i supermarket może aktywnie wspierać ochronę środowiska poprzez recykling i redukcję odpadów, a tym samym zmniejszyć koszty prowadzonej działalności.

Jest wiele możliwości w tym zakresie. Właściwa gospodarka odpadami, poza oszczędnością pieniędzy, przyczynia się do zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu.

W sklepach spożywczych powstaje sporo różnorodnych odpadów. Wprowadzenie programu recyklingu w supermarkecie i dowolnej wielkości sklepie spożywczym daje natychmiast zauważalne i korzystne ekonomicznie efekty. W tym celu warto w nim uwzględnić poniższe wskazówki, wypracowane w branży przez lata, jako dobre praktyki w gospodarowaniu odpadami w handlu artykułami spożywczymi.

  • Uzyskać poparcie zarządu. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dlatego, że program recyklingu będzie wymagał nakładów finansowych i czasu, ale także dlatego, że nowo wprowadzany program doprowadzi do zmian (np. pojawią się nowe obowiązki u niektórych pracowników lub nowe procedury dla pracowników sklepu. Jeśli zarząd firmy prowadzącej sklep wyraża świadomość i pełne zaangażowanie na rzecz wdrożenia programu recyklingu, pracownicy podchodzą do nowych zadań w równym oddaniem i sumiennością.
  • Oszacować strumień i określić odpady. Należy przeprowadzić audyt odpadów, aby dokładnie wiedzieć co i w jakiej ilości trafia do koszy. Audyt w tym przypadku to formalny, zorganizowany proces służący do ilościowego określenia ilości i rodzajów odpadów generowanych przez najemców (sklepy i punkty usługowe). Na podstawie wyników audytu można podjąć decyzję o tym, które rodzaje odpadów będą zbierane i wykorzystywane w komercyjnej polityce recyklingu.
  • Określić sposoby zbierania i gromadzenia odpadów. To najistotniejszy element procesu gospodarowania odpadami, w którym należy ustalić logistykę odpadów, w tym również sposoby i miejsca ich gromadzenia, sortowania i przechowywania.
  • Zainwestować w urządzenia do prasowania i belowania odpadów. Belownica, dopasowana do potrzeb i miejsca jest niezastąpiona w miejscu gromadzenia i sortowania odpadów. Pozwala utrzymać ład i porządek, jak również przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejsza inne ryzyka potencjalnych wypadków. Odpady sprasowane w belach są bardzo wygodne do przechowywania i transportowania.
  • Wdrożyć i realizować program recyklingu. Na tym etapie warto opracować zasady informujące pracowników o odpowiednich procedurach recyklingu, jak również o zmianach w procedurach istniejących.
  • Kontrolować i modyfikować. Aby program działał, podobnie jak każdy inny proces w firmie, należy poddawać go kontroli i modyfikacji, jeśli to okaże się niezbędne i przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów. Można wyznaczyć comiesięczne okresy kontroli w celu sprawdzenia, czy wdrożone procedury są przestrzegane.
  • Poinformować otoczenie. Prowadząc działalność biznesową przyjazną dla środowiska i dbając o pozostawianie go w dobrym stanie warto informować o prowadzonej polityce ochrony środowiska nowych pracowników oraz klientów sklepu. To bardzo ważny aspekt wpływający pozytywnie na wizerunek.