Zmniejsz koszty odpadów na jednostkach pływających

Zmniejsz koszty odpadów na jednostkach pływających

Jak zmniejszyć koszty odpadów na jednostkach pływających

Przemysł morski i okrętowy oraz żegluga pasażerska to wiele możliwości ograniczania odpadów, przekazywanie ich do recyklingu i lepsza dbałość o środowisko.

Koszty związane z odpadami powstającymi u źródła (w miejscu wytwarzania), czyli na pokładzie statku, okrętu, platformy lub innej jednostki pływającej zwykle obejmują:

 • miejsce (metraż, kubatura) zajmowane na pokładzie
 • koszt usunięcia odpadów na lądzie
 • koszt transportu odpadów na ląd
 • koszt pracy załogi na pokładzie statku lub platformy

Typowe parametry wpływające na koszty gospodarki odpadami to:

 • typ statku i rozkład pomieszczeń
 • dopuszczalna i rzeczywista liczba osób na pokładzie
 • porty, do których wpływa jednostka
 • czas połączeń między portami
 • dostępna przestrzeń na pokładzie
 • sposób zbierania, segregowania i przechowywania odpadów  
 • poziom wyszkolenia załogi

Ogólnie rzecz biorąc, koszty legalnego unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez statki mogą być znaczące, ale przy skutecznym systemie gospodarki odpadami można je istotnie obniżyć.

W nowoczesnym systemie gospodarki odpadami:

 • odpady są posortowane wg rodzajów w celu przekazania do recyklingu lub kontrolowanego wyładunku, jeśli jest to dozwolone prawnie.
 • zmniejsza się objętość odpadów, aby zminimalizować zapotrzebowanie na transport i ich magazynowanie.
 • Wśród urządzeń ORWAK przeznaczonych do sortowania, prasowania i zagęszczania odpadów różnego rodzaju znajdują się i takie, które są przeznaczone do zastosowań w żegludze towarowej i pasażerskiej.  

Odpady suche z takich materiałów jak na przykład plastik, drewno, karton, tektura, papier, szkło i metal (puszki aluminiowe) idealnie nadają się do recyklingu. Bele z tego typu surowców wtórnych, wytworzone na jednostce pływającej, przeznaczone są do wyładunku i recyklingu w porcie.

Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów oraz niższe opłaty są ważne dla każdego armatora. Urządzenia do odpadów marki Orwak pomagają zmniejszyć te koszty i opłaty oraz stwarzają nowe źródło dochodu.