Wskazówki dotyczące recyklingu w szkołach

Wskazówki dotyczące recyklingu w szkołach

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH

Szkoły, uczelnie wyższe, jak również inne placówki edukacyjne wytwarzają spore ilości odpadów. Niezależnie od tego, czy szkoła ma wdrożony program gospodarki odpadami, czy dopiero przymierza się do wdrożenia, praktycznie każda ma możliwości ograniczania i odzyskiwania surowców wtórnych. Dbałość o środowisko naturalne, jak również rosnące koszty utylizacji i wywozu odpadów to istotne problemy, przy rozwiązaniu których należy skoncentrować uwagę na procesie zarządzania odpadami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE RECYKLINGU W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH

Każda placówka oświatowa może wypracować istotne oszczędności bezpośrednio i pośrednio na wiele sposobów. Jednym z nich jest zmniejszenie częstotliwości transportów (wywozów) na składowisko, co dodatkowo przynosi ogólną korzyść uboczną w postaci ograniczenia emisji CO2. Szkoły mogą z powodzeniem prowadzić politykę recyklingu korzystną edukacyjnie i środowiskowo. W każdej placówce edukacyjnej warto uwzględnić poniższe wskazówki, które stanowią dobre praktyki w gospodarowaniu odpadami w ośrodkach edukacyjnych.

 • Zaangażować otoczenie. Aby program recyklingu i optymalnego zarządzania odpadami rzeczywiście przynosił wymierne efekty, trzeba uzyskać zgodę i wsparcie personelu zarządzającego placówką, a może nawet i władz wyższego szczebla. Warto również zaangażować w niego wszystkich pracowników, uczniów i studentów.
 • Nawiązać kontakt z firmami zajmującymi się recyklingiem i odbiorem surowców wtórnych. Posegregowane odpady mogą być odbierane przez firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, ale również i przez takie, które mogą potrzebować ich do produkcji. Warto przeanalizować najbliższe otoczenie, aby znaleźć i wybrać firmy do współpracy.
 • Określić źródła powstawania surowców wtórnych. Trzeba zwrócić uwagę na te miejsca zbierania materiałów, w których powstaje sporo odpadów nadających się do sortowania i gromadzenia w jednorodne zestawy surowców. To bardzo ważne, bowiem komercyjni odbiorcy odpadów płacą dobrze za czyste i jednorodnego rodzaju surowce wtórne. Kosze lub pojemniki, w których można gromadzić materiały do recyklingu najczęściej znajdą miejsce w poniższych lokalizacjach:
  • Bufet – pojemniki na styropian, papier, karton, puszki aluminiowe, butelki szklane i plastikowe.
  • Sekretariat, dziekanat – kosze na papier biurowy i karton.
  • Biblioteka – pojemniki na zbiórkę papieru.
  • Sale lekcyjne - pojemniki na papier, butelki szklane i plastikowe oraz puszki aluminiowe będą w tych miejscach właściwe.
  • Szkolny sklepik – pojemniki na puszki aluminiowe, szkło i odpady plastikowe.
 • Dobrze oznakować pojemniki na surowce wtórne. Poza oznakowaniem co do rodzaju materiałów, jakie mogą być umieszczane w pojemnikach należy zwrócić uwagę użytkownikom, aby każdy odpad trafiający do pojemnika był wstępnie zgnieciony, aby miał jak najmniejszą objętość i nie zajmował cennego miejsca w pojemniku.
 • Udział w akcjach zbierania odpadów i podobnych. Dostępnych jest bardzo wiele różnych programów, akcji i inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich, w których każda placówka może wziąć udział. Element edukacyjny towarzyszący tym inicjatywom jest bezcenny. Dodatkowo, uczniowie nierzadko mają dobrą zabawę, poznają elementy rywalizacji i aktywnie zwiększają swoją świadomość w zakresie redukcji odpadów.