Jak oszczędzić miejsce w zakładzie produkcyjnym?

Jak oszczędzić miejsce w zakładzie produkcyjnym?

Jak oszczędzić miejsce w zakładzie produkcyjnym?

Włączając belownicę lub kompaktor do procesów gospodarki odpadami, firmy produkcyjne mogą łatwo zmniejszyć wolumen wytwarzanych odpadów, jednocześnie zwalniając bardzo potrzebną powierzchnię.

Prasy, belownice i kompaktory to urządzenia do odpadów będące idealnym rozwiązaniem w halach produkcyjnych i ich otoczeniu. Umożliwiają odzyskanie wolnej powierzchni i zmniejszenie wolumenu odpadów produkcyjnych poprzez skompresowanie odpadów opakowaniowych w schludne i wygodne do transportowania bele.

Te innowacyjne maszyny oferują szeroki zakres korzyści i są dostępne w różnych rozmiarach. Prasy, belownice i kompaktory usprawnią proces gospodarowania odpadami, pomagając oszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie zmniejszając objętość odpadów ogólnych i nadających się do recyklingu.

Urządzenia do odpadów marki ORWAK pozwalają przejąć kontrolę nad odpadami i oszczędzić przestrzeń, czas oraz znacząco zmniejszyć koszty  obsługi odpadów. Więcej miejsca dla produktów, więcej czasu i mniejsze koszty usuwania odpadów.

Mniej odpadów to mniejsze ryzyko w miejscu pracy. Nagromadzone odpady mogą stanowić zagrożenie pożarem lub inne ryzyko w zakładzie pracy. Transporty odpadów i częste przejazdy wózków widłowych mogą powodować przerwy w produkcji lub stanowić potencjalne źródło wypadku. Nie warto, aby odpady opakowaniowe zajmowały cenną powierzchnię produkcyjną i magazynową. Za pomocą prasy lub belownicy do odpadów można szybko zmniejszyć ich objętość i zaprowadzić ład i porządek. Miejsce pracy zyskuje na atrakcyjności i sprzyja bezpieczeństwu. Bele o wysokiej gęstości wymagają znacznie mniej miejsca niż stosy odpadu luzem, a same belownicę, szczególnie marki ORWAK, zajmują mało miejsca. 

Produktywne wykorzystanie czasu. Pracownicy będą mogli skupić się głownie na realizacji zadań produkcyjnych, a nie na obsłudze procesów dodatkowych.

Efektywna obsługa różnorodnych rodzajów odpadów. Znaczne ilości różnych ilości odpadów mogą stanowić wyzwanie. Belownice do odpadów marki ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. kartony, opakowania papierowe, worki z odpadami ogólnymi, folie, butelki PET i puszki, kanistry, blistry aluminiowe, taśmy stalowe, kubki styropianowe, wełna mineralna i wiele innych.

Łatwa i bezpieczna obsługa przez wszystkich użytkowników. Urządzenia do odpadów marki ORWAK są bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu wszyscy pracownicy szybko i bezproblemowo je obsługują.

Rozproszone i centralne zarządzanie odpadami. Odpady szybko gromadzą się w różnych miejscach zakładu produkcyjnego. Za pomocą belownicy do odpadów można je zagospodarować  u źródła lub w centralnej lokalizacji.

Zmniejszenie kosztów i generowanie dodatkowego dochodu. Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów i nisze opłaty są ważne dla każdego zakładu produkcyjnego. Sortowanie i belowanie jednorodnych odpadów pomaga zmniejszyć koszty i opłaty, jak również stwarza nowe źródło przychodu.