Logistyka i magazynowanie odpadów w Twojej firmie

Logistyka i magazynowanie odpadów w Twojej firmie

Logistyka i magazynowanie odpadów w Twojej firmie 

Nowoczesne magazyny i centra dystrybucji to często rozległe kompleksy składające się z odrębnych, wielopiętrowych budynków. Transport i gospodarka odpadami w takich warunkach to duże wyzwanie. Organizowanie odpadów w takich przedsiębiorstwach może być procesem sprawnym i oszczędzającym miejsce, czas pracowników i koszty, jeśli w strategii zarządzania odpadami będą użyte odpowiednie urządzenia. Ograniczenie zagrożeń związanych z odpadami w miejscu pracy zwiększa wydajność pracowników. Urządzenia do odpadów umożliwiają prowadzenie gospodarki różnorodnymi rodzajami odpadów w różnych miejscach oraz znacznie zmniejszają osobowe i bezosobowe koszty ich usuwania.  

Firmy prowadzące działalność logistyczną lub magazynową mają do wyboru wiele typów pras,  kompaktorów i belownic, które mogą pracować na zewnątrz lub w pomieszczeniu, ale zawsze blisko źródła powstawania odpadów. Korzystanie z  pras i belownic sprawia, że praca staje się lżejsza i efektywniejsza.

Mniej odpadów to większe bezpieczeństwo w miejscu pracy

Nagromadzone odpady w magazynach oraz centrach dystrybucji mogą stanowić zagrożenie pożarem lub inne ryzyko w zakładzie pracy. Ponadto, często transporty odpadów, szczególnie wózkami widłowymi, mogą powodować przestoje w innych zadaniach lub stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa pracowników lub sprzętu. Niezagospodarowane i niepotrzebnie zajmujące przestrzeń opakowania mogą być również przyczyną potknięcia i upadku. Dlatego warto optymalizować przestrzeń i zapewnić swobodny i bezpieczny przepływ pracowników w pomieszczeniach magazynowych.

Urządzenia ORWAK błyskawicznie ograniczają objętość odpadów zapobiegając ich składowaniu w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach, zapewniając bezpieczną i niczym nie zakłóconą logistykę wewnętrzną. Niezawodne, łatwe i bezpieczne w obsłudze urządzenia ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. kartony, opakowania papierowe, worki z odpadami ogólnymi, folie z tworzyw sztucznych, szkło i puszki, wilgotne odpady stałe, taśmy stalowe i plastikowe itp. Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają sortowanie odpadów u źródła i przygotowanie odpadów do zyskownego recyklingu lub utylizacji.

Prasowanie bezpośrednio u źródła zmniejsza potrzebę wewnętrznego transportu odpadów. Bele o wysokiej gęstości potrzebują znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów luzem, a małe gabaryty maszyn zajmą mało cennego miejsca.

Produktywne wykorzystanie czasu

Zastosowanie pras i belownic ORWAK prowadzi do zmniejszenia nakładów pracy na gospodarkę odpadami w porównaniu z pracą, jaka jest potrzebna do zagospodarowania odpadów luzem. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na innych zadaniach.

Wszechstronność zastosowań

Sprawne i bezpieczne prasy i belownice ORWAK pozwalają efektywne prasować różnego typu odpady, w tym karton, folię, taśmy stalowe i plastikowe. Wielokomorowe prasy i belownice ORWAK umożliwiają sortowanie odpadów w miejscu ich powstawania w celu dalszego przekazania do recyklingu, jak i wygodnego i uporządkowanego składowania.