Polityka prywatności i warunki korzystania

Polityka prywatności

Redakcja magazynu Go Green szanuje Państwa prywatność w internecie oraz zabezpiecza wszelkie powierzone dane („Dane Osobowe”). Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące m.in: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Jednocześnie informujemy, że nasze strony internetowe (Witryna internetowa) można przeglądać bez podawania swoich personaliów. Jeżeli zdecydują się Państwo udostępnić swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy Orwak Polska sp. z o.o., będącej właścicielem Witryny, lub mogą być prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom - bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

Nasza Witryna internetowa Go Green korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji. "Cookie" to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre "cookies" i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą "cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Zazwyczaj przeglądarki można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcje blokowania "cookies". Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje nam również możliwość analizowania informacji niezawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (w firmie lub przez inne podmioty działające w jej imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim. Niniejsza Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie z niniejszej Witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Redakcja magazynu Go Green zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub poprawy zawartości Witryny internetowej w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia. Zawartość tej Witryny internetowej ma jedynie cel informacyjny. Redakcja magazynu Go Green nie gwarantuje, że jest on ścisły, kompletny lub aktualny. Ponadto, informacji na niniejszej Witrynie internetowej nie należy traktować jako pewnych w związku z decyzjami inwestycyjnymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody powstałe na skutek użytkowania lub w związku z zawartością Witryny internetowej, w związku z przerwaniem, wszelkimi zakłóceniami pracy Witryny internetowej lub nieautoryzowanym naruszeniem ochrony Witryny internetowej prowadzącym do modyfikacji informacji na niej zawartych.

Odsyłacze do innych stron internetowych i źródeł

Ponieważ Redakcja magazynu Go Green nie kontroluje stron, do których odsyłacze zostały umieszczone, oraz zewnętrznych źródeł dostępnych z niniejszej Witryny internetowej, Redakcja magazynu Go Green nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z zawartością lub usługami oferowanymi na tychże stronach lub przez źródła zewnętrzne. Do niniejszej Witryny internetowej można uczynić odsyłacz tylko do strony głównej. Umieszczanie odsyłaczy wewnątrz (odsyłacz do innej strony niż strona główna), odsyłaczy liniowych (odsyłacze korzystające z elementów na Witrynie internetowej poprzez wprowadzenie odsyłacza na innej stronie internetowej) i ramkowanie (wyświetlanie Witryny internetowej w ramce innej strony internetowej) są surowo zabronione.

Własność intelektualna

Korzystanie w jakimkolwiek celu (łącznie z umieszczeniem jako wtyczki (metatag) na innej stronie internetowej) ze znaku handlowego i logo magazynu Go Green oraz wszelkich innych znaków handlowych, oznakowań i znaków logo, posiadanych lub licencjonowanych, zarejestrowanych lub nie, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela magazynu Go Green  jest surowo zabronione. Wszelkie materiały opublikowane w Witrynie internetowej (między innymi, tekst pisany, rysunki, projekty, ilustracje, fotografie, ruchome obrazki, ścieżki dźwiękowe, znaki logo, znaki handlowe) oraz wygląd i motywy Witryny internetowej są i pozostaną wyłączną własnością Orwak Polska. Jesteś uprawniony jedynie do zasięgania porady lub, tam gdzie to możliwe, do drukowania informacji jedynie na prywatny użytek. Nie można powielać, w jakikolwiek sposób, lub przetwarzać, całości lub części, rozprowadzać, publikować, transmitować, tworzyć prac pochodnych w oparciu o, modyfikować lub sprzedawać materiałów znajdujących się w Witrynie internetowej. W razie konieczności dalszych informacji lub wydania pozwolenia odnośnie spraw związanych z własnością intelektualną, prosimy o kontakt.