Finansowe zalety dzierżawy belownicy

Finansowe zalety dzierżawy belownicy

Finansowe zalety dzierżawy belownicy do odpadów

Dzięki dzierżawie nie trzeba ograniczać innych inwestycji - dzierżawa nie zmniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Wynajem belownic i kompaktorów ORWAK pozwala na rozwój przedsiębiorstwa i dostosowanie się do zmiennego otoczenia rynkowego, a jednocześnie osiągnięcie zauważalnych korzyści finansowych, dzięki ograniczeniu kosztów zagospodarowania odpadów.

Wybierając dzierżawę nie trzeba ograniczać inwestycji, ponieważ opłaty nie zmniejszają zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Przykład oszczędności dzięki dzierżawie belownicy do odpadów

Zakład produkcyjny położony w południowej Polsce wytwarzał 1 kontener 7 m3 odpadów dziennie. Koszt wywozu jednego kontenera wynosił 400 zł, co miesięcznie skutkowało kwotą 12000 zł.

Dzięki zastosowaniu belownicy Orwak Power 3820 liczba wywożonych kontenerów została zredukowana do 2 tygodniowo. Obecnie zakład pracujący 7 dni w tygodniu w systemie 2-zmianowym produkuje 1 belę z kartonów na jednej zmianie, a dzięki ich sprzedaży firma zyskuje:

43 bele/m-c x 500 kg = 21500 kg

21500 kg x 40 gr = 8600 zł 

Dogodne formy sfinansowania urządzenia do odpadów marki Orwak obejmują również leasing oraz zakup na raty. 

Leasing to szybka i prosta metoda finansowania inwestycji bez zaangażowania dużych środków na ich zakup. Umowa leasingu zawierana jest na określony czas (minimum 36 miesięcy). To opcja idealna dla klientów, którzy po upływie tego okresu chcą zostać właścicielem urządzenia ORWAK.

Zakup urządzenia na raty to opcja skierowana do klientów zdecydowanych zostać właścicielem urządzenia, a chcących sfinansować zakup w krótkim okresie.