Co tak naprawdę oznacza zrównoważony rozwój dla firm?

Co tak naprawdę oznacza zrównoważony rozwój dla firm?

Co tak naprawdę oznacza zrównoważony rozwój dla firm?

Polityka gospodarowania odpadami w firmie umożliwia oszczędzanie pieniędzy. Przyczynia się również do zobowiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jedno i drugie jest korzystne zarówno dla wyników finansowych, jak i postrzegania marki firmy przez jej otoczenie biznesowe i publiczne.

Przedsiębiorstwa są zachęcane i obligowane do przestrzegania zasad postępowania z odpadami, zmniejszania wolumenu wytwarzanych odpadów i zwiększania wolumenu surowców wtórnych, które można poddać recyklingowi. Takie zarządzanie odpadami wspiera ekologiczny wizerunek firmy, jak również zapewnia skuteczny sposób na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami.

Czym jest zrównoważony rozwój?

Większość osób myśląc o pojęciu zrównoważonego rozwoju wyobraża sobie planetę i sposoby w jakie firmy i klienci mogą współpracować, aby zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko, ludzi i zwierzęta.

Jednak zrównoważony rozwój dla firm to nie tylko wdrażanie praktyk gospodarczych i społecznych przyjaznych środowisku, chociaż jest to oczywiście kluczowe w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój w rzeczywistości odnosi się do zysku, ludzi i środowiska oraz sposobów, w jakie organizacje zarządzają ryzykiem finansowym, społecznym i środowiskowym. Oznacza to, że zrównoważony rozwój obejmuje również działania na rzecz zapewnienia równości i różnorodności, a także rozwiązywanie problemów, takich jak praca dzieci i współczesne niewolnictwo.

Czym jest zrównoważony rozwój w biznesie?

Firma możliwie najbardziej zrównoważona i przyjazna dla środowiska prowadzi działalność z troską o otoczenie i poprawia jakość życia ludzi. Ponieważ dla klientów jest to coraz ważniejsze, zrównoważony rozwój przyczynia się również do zwiększenia sprzedaży takiej firmy i tworzenia trwałych relacji z otoczeniem biznesowym.

Organizacje odnoszące sukcesy trzymają te etyki i wartości w centrum swojej działalności gospodarczej i nie powinno dziwić, że wiele z największych i wpływowych przedsiębiorstw na świecie jest również jednymi z najbardziej zrównoważonych.

Firma przyjazna dla środowiska i rozwijająca się z równowagą:

  • ma niższe koszty dzięki niższym stratom i wydajniejszym systemom i procesom biznesowym
  • utrwala swój lepszy wizerunek w otoczeniu biznesowym
  • przyciąga pracowników myślących strategicznie i przyszłościowo
  • wykazuje zaangażowanie w bezpieczne praktyki biznesowe
  • tworzy zdrowe otoczenie dla pracowników i społeczeństwa

Na co dzień wystarczą małe, proste rzeczy, aby każda firma stawała się bardziej przyjazna dla środowiska:

  • sortowanie odpadów i oddawanie ich do recyklingu
  • ograniczenie marnotrawstwa
  • zmniejszenie zużycia energii i wody
  • eliminowanie niepotrzebnych transportów, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza

Oszczędność na kosztach obsługi odpadów, a nawet uzyskiwanie z nich dodatkowego przychodu jest możliwa dzięki wprowadzeniu właściwej polityki gospodarowania odpadami w firmie i usprawnienie jej procesów poprzez stosowanie bezpiecznych i higienicznych urządzeń do odpadów.