Skuteczne sposoby obniżenia kosztów gospodarowania odpadami

Skuteczne sposoby obniżenia kosztów gospodarowania odpadami

Skuteczne sposoby obniżenia kosztów gospodarowania odpadami

Właściwa polityka gospodarowania odpadami w firmie umożliwia oszczędzanie pieniędzy. Pozwala również prowadzić zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Jedno i drugie jest korzystne zarówno dla wyników finansowych, jak i sposobu postrzegania marki firmy przez jej otoczenie biznesowe i publiczne.

Przedsiębiorstwa są zachęcane i obligowane do przestrzegania zasad postępowania z odpadami, zmniejszania wolumenu wytwarzanych odpadów i zwiększania wolumenu surowców wtórnych poddawanych recyklingowi. Takie zarządzanie odpadami wspiera ekologiczny wizerunek firmy, jak również zapewnia skuteczny sposób na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami.

Zmniejszenie ilości odpadów

Być może to oczywiste, ale nadal najskuteczniejszym i najefektywniejszym sposobem obniżenia kosztów gospodarki odpadami jest przede wszystkim ich ograniczenie do niezbędnego minimum. W przypadku firmy produkcyjnej, jednym z rozwiązań może być ograniczenie nadmiernego pakowania komponentów i surowców produkcyjnych. Jednak użyte nawet w mniejszej ilości odpady opakowaniowe z kartonu i folii nadal są dobrym surowcem do recyklingu.

Sortowanie odpadów i recykling

Rosnąca świadomość ekologiczna i chęć do ograniczania odpadów sprzyja poprawie efektywności gospodarki odpadami w każdej firmie. Tworzenie kultury recyklingu w firmie można zacząć od udostępnienia pracownikom pojemników do segregacji odpadów w miejscach powstawania odpadów. Odpowiedni rodzaj odpadu trafi do właściwego pojemnika „u źródła”. W ten sposób można zaoszczędzić sporo czasu i zasobów wykorzystywanych w procesie sortowania, a następnie prasowania i belowania odpadów. Zmniejszenie wolumenu odpadów – jednorodnych po odpowiednim wysortowaniu – jest kluczowym czynnikiem do uzyskania korzyści na wielu polach. Wśród profitów należy wymienić rzadsze transporty, więcej uporządkowanego miejsca, większe bezpieczeństwo pracowników i lepsze standardy pracy.

Skuteczny system recyklingu zmniejszy emisje dwutlenku węgla i będzie promować gospodarkę o obiegu zamkniętym. Podejście biznesowe oparte na gospodarowaniu w obiegu zamkniętym utrzymuje produkty i materiały w użyciu tak długo, jak to możliwe, aby uzyskać z nich maksymalną wartość. Koncentruje się również na codziennej redukcji wytwarzanych odpadów.

Właściwa gospodarka odpadami, ujęte w niej procesy służące sortowaniu i odzyskiwaniu odpadów przyczyniają się do rozwoju i zrównoważonego rozwoju firmy, jak również chronią krajową gospodarkę przed niedoborami zasobów i rosnącymi kosztami surowców. Niejednokrotnie odpady oferują firmie nowe, dodatkowe źródło przychodów.

Recykling to jeden z najskuteczniejszych sposobów, w jaki firmy mogą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne, ponieważ dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca zmniejsza się ilość odpadów generowanych w procesie produkcyjnym i w konsekwencji trafiających na składowiska.

W celu usprawnienia procesów recyklingu i wniesienia swojego wkładu w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska firma może wdrożyć poniższe rozwiązania:

Plan gospodarki odpadami

Opracowanie odpowiedniego planu zarządzania jest jednym z najważniejszych kroków w celu usprawnienia procesu recyklingu w firmie. Plan wskaże cele związane z firmową polityką recyklingu, miejsca zbierania i sortowania odpadów, sposób ich przetwarzania i wiele innych elementów, dzięki którym gospodarowanie i odpadami będzie efektywne i bezpieczne.

Analiza odpadów

Audyt odpadów pomaga firmie zidentyfikować rodzaje i ilości odpadów, które będą mogły zostać poddane recyklingowi. Pozwoli również ustawić odpowiednie procesy gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów oraz wskaże oszczędności – czasu, zasobów, pieniędzy.

Punkty zbierania surowców

Punkty składowania i zbiórki odpadów nadających się do recyklingu powinny być w dogodnych i łatwo dostępnych miejscach. Warto te miejsca oznakować i umieścić w nich odpowiednie instrukcje. Aby uniknąć niezamierzonego mieszania różnych strumieni odpadów, należy wyraźnie zaznaczyć, jakie odpady mają być umieszczone w konkretnych miejscach lub pojemnikach. Skróci to proces sortowania, niezbędny z kolei do sprasowania odpadów w wygodne bele, które nadają się do sprzedaży firmom zajmującym się przetwarzaniem surowców wtórnych.

Edukacja pracowników

Sukces strategii recyklingu będzie możliwy tylko, gdy pracownicy będą w niego zaangażowani. Konieczne jest regularne motywowanie i edukowanie pracowników w zakresie recyklingu, jego znaczenia i dostępnych sposobów gospodarowania odpadami w firmie.